Runon matkassa. Runoutta oppikoulun alaluokille

Kuvitus: Heikki Paaer ja T-P. Pakkala (= Teuvo-Pentti Pakkala?).