Prinsessa Ruusunen

Ilmestynyt samanaikaisesti suomeksi ja ruotsiksi.