Pölhölän ja Pöhköläisen seikkailut 3

Kirjoitettu nimellä Olli (= Väinö Nuorteva).