Pölhölän ja Pöhköläisen seikkailut 1

Kirjoitettu nimellä Olli (= Väinö Nuorteva).