Ping-Ping. En liten pingvin på äventyr. Sago- och bilderbok för barn