Päivä Linnanmäellä = A day at Linnanmäki

Valokuvateos. Kaksikielinen teos. Käännös: Michael Wynne-Ellis.