På stranden. Minnesbilder från den yttre och den inre världen

Vinjetit: Ernst Mether-Borgström.