Oliver och Pekka hjältar till sjöss

Käännös ruotsiksi: Inga-Britt Rova.