Nunnukka

Kuutti Lavosen kansi teokseen Nunnukka (Weilin + Göös 1976)