Nikkar nakkar nummelin, nappas sian hännäst kii… Lasten loruja

Työryhmä: Arja-Riitta Aarnio (-APO), Pejk Bäckström (PB 79), Maija-Liisa Soveri (M-LS-79), Seri Tamminen (CT.), Tuula Toiviainen (TT-79). Teos on syntynyt Taideteollisen korkeakoulun kuvallisen viestinnän laitoksen graafisen pääaineen oppilastyönä 1978-1979 yhteistoiminnassa Weilin+Göösin lastenkirjaosaston kanssa. Lorut on valittu kansanrunousarkiston kokoelmista.