Nekk 2. Nove’llnorldõk

Saamenkielinen novellikokoelma. Teksti koltansaameksi. Käännös: Raija Lehtola.