Kepler62. Bok två, Nedräkning

Käännös ruotsiksi: Marjut Hökfelt.