Nástecalbmi

Saamenkielinen teos. Käännös pohjoissaameksi: Maret Anne Allas.