När vargen föll i gropen. En tibetansk folksaga i ord och bild