När jag uppträdde som detektiv. Med teckningar av Rafael Rindell

Kirjoitettu nimellä: Curt Eiler (= Oscar Lundell). Julkaisuvuoden lähde: Libris.