Mia sätter sig på tvären

Svensk text: Inga-Britt Rova