Metsänpeikot opintiellä

2. painos julkaistu vuonna 1991 nimellä Met-sän-vä-en aapiskirja.