Markus-sedän satusarja 1. Eri maiden kansansatuja

Kirjoitettu nimellä: Markus-setä (= Markus Rautio).