Maija Oravaisen puuhat

Marjaliisa Pitkärannan takakansi teokseen Maija Oravaisen puuhat (SLEY-kirjat 1981).

Marjaliisa Pitkärannan etukansi teokseen Maija Oravaisen puuhat (SLEY-kirjat 1981).