Lutherin ja Melanchtonin satuja ja vertauksia. Heinrich Otten teoksen mukaan

Osmo Omenamäen kuvittama lyhennetty laitos ilmestyi vuonna 1983 nimellä Martti Lutherin satuja (SLEY-kirjat).