Lutherin ja Melanchtonin satuja ja vertauksia. Heinrich Otten teoksen mukaan

Teoksesta ilmestyi vuonna 1983 Osmo Omenamäen kuvittama lyhennetty laitos nimellä Martti Lutherin satuja (SLEY-kirjat).

Sorella Railon kansi teokseen Lutherin ja Melanchtonin satuja ja vertauksia (Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys 1958).