Luonnon lapsia. Kuvauksia luonnon elämästä

Ruotsinkielisen alkuteoksen kuvitus Fennican mukaan Johannes Snellman.