Luonnon kuvakirja. Pihapiirin tapahtumia keväästä kevääseen

Kuvat ja teksti: Taideteollisen korkeakoulun graafisen suunnittelun oppilastyöryhmä. Kirja on tehty kirjagrafiikan harjoitustyönä Taideteollisen korkeakoulun Kuvallisen viestinnän laitoksen graafisessa pääaineessa lukuvuonna 1973-1974. Kuvitus: Kirsti Brandt, Marketta Bruun, Seppo Evinsalo, Kirsti Hartikainen, Satu Huju, Rittatuulia Hyrske, Taru Koskinen, Tuula Kuokkanen, Pirkko Kähkönen, Maija Lindfors, Ainikki Lukkarinen, Maija Luukkonen, Jorma Puranen, Helvi Tiisala.

Taru Koskisen kansi teokseen Luonnon kuvakirja. Pihapiirin tapahtumia keväästä kevääseen (Weilin+Göös 1975).