Luohtojávrri oainnáhusat

Saamenkielinen teos. Teksti pohjoissaameksi.