Lukutaito 2b. Peruskoulun 2. luokan äidinkielen oppikirja kevätlukukautta varten

Kokeilupainos. Kuvitus: Martti Huttunen ja työryhmä: Olavi Hankimo, Sinikka Niikko, Kristina Segercrantz ja Vesa Valkama.