Lukutaito 2a. Peruskoulun 2. luokan äidinkielen oppikirja syyslukukautta varten

Kokeilupainos. Kuvitus: Martti Huttunen ja työryhmä: Olavi Hankimo, Sinikka Niikko, Kristina Segercrantz ja Vesa Valkama.