Lukemisia lapsille 2. nidos

Suomennos: V. Tarkiainen, Valter Juva, Ilmari Jäämaa. 3., täydellinen painos 1921.