Leikkivuosi

Teokselle myönnettiin Rudolf Koivu -palkinto vuonna 1983.

Jori Svärdin kansi teokseen Leikkivuosi (Weilin+Göös 1982).