Lätt och blandat. Texter för unga läsare

Kuvitus: Marja Rantala ja muita.