Laa’rkaž vuä’ppsen. Sää’mmaainâs

Saamenkielinen teos. Teksti koltansaameksi. Tarina: Vasko Moshnikoff, teksti Satu Moshnikoff.