Kultakutri ja kolme karhua

Selkokirja. Teksti: Johanna Kartion selkokielisten multimediatekstien pohjalta kirjaksi mukauttanut Ari Sainio ja Eija Lehtiniemi. Kirjasta ilmestyi samanaikaisesti tavutettu laitos: Kul-ta-kut-ri ja kol-me kar-hu-a.