Kuka vei roskat?

Teksti: Tiina Sarja. Tarinan ja tietosivujen kehittely: Tiina Sarja, Mikko Posio ja Henna Ryynänen.