Koulutyössä. Kansakoulun III:n ja IV:n luokan lukukirja

16. uudistettu laitos. Kansi: Rudolf Koivu.