Kontti

Kuvittajatiedot signeerauksista, mahdollisesti aiemmin muualla julkaistuja. Osa kuvituksista signeeraamatta. Kirjan kannen kääntöpuolella: Kansakoulun raittiuskirjoituspalkinto.