Kolmm na’zvaanaž

Saamenkielinen teos. Käännös koltansaameksi: Marja Sinikka Semenoja. Teos sisältyy myös kolmikieliseen yhteisniteeseen Golbma skihpáračča = Kulma skipárâš = Kolmm na ́zvaanaž (Sámediggi 2008).