Klöfverbladet på Gammelgård. Berättelser för barn

Med teckningar af författarinnan.