Killi koskenhaltija

Teos on kirjoitettu kuvittajan kertomuksen mukaan.