Kielikarhu 3. Suomi toisena kielenä

  • Kuvittaja: Maria Wager
  • Kirjoittaja: Heikkilä-Kopperoinen, Elina & Ruutu, Sari & Saari, Elli
  • Kustantaja: Opetushallitus
  • Julkaisuvuosi: 2013
  • Kieli: suomi

Vuosiluokille 5-6 tarkoitettu äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaali erityisesti suomi toisena kielenä -opiskeluun.