Kielikarhu 2. Suomi toisena kielenä

  • Kuvittaja: Maria Wager
  • Kirjoittaja: Heikkilä-Kopperoinen, Elina & Martikainen, Paula & Ruutu, Sari & Saari, Elli
  • Kustantaja: Opetushallitus
  • Julkaisuvuosi: 2011
  • Kieli: suomi

Vuosiluokille 3-4 tarkoitettu äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaali erityisesti suomi toisena kielenä -opiskeluun.