Käre vår Herre

Boken är sammanställd av Barn- och ungdomsavdelningen inom Stiftsrådet i Borgå stift.