Kädentyöt ja ilmaisuleikit. Virikkeitä alkuopetukseen

Kuvat ja piirrokset: N. Naumoff, M. Nygård, M. Uotila.