Kaarnalaivassa. Eriyttäviä äidinkielen harjoituksia 2- ja 3-luokille, S2-opetukseen sekä erityisopetukseen