Julläsning för barn och ungdom. Urval af sånger, sagor och berättelser m.m. med plancher

Kuvien sign. AE