Jesus är vår vän

Kuvittajat: Kerstin Frykstrand & Ilon Wikman.