Jakob Dunderskägg berättar mera

Omslag och illustrationer Christina Andersson.