Jääkk-njaal aabbâs

Saamenkielinen teos. Koltansaamenkielinen aapinen.