Iloisia satuja

Kirjoitettu nimellä: Valentin (= Ensio Rislakki). Kuvitettu nimellä: Marjatta Manner.

Marjatta Manner-Rislakin kansi teokseen Iloisia satuja (Lehtiyhtymä 1946).