I naturens lustgård. Stämningsbilder och djurskisser från lifvet i naturen 2

Suomennos Luonnon lapsia 2 (WSOY 1922) kuvittamaton.