Hukka-Uunon seikkailut

Julkaistu uutena painoksena vuonna 2013 (Sanoma Pro).