Hjulen på bussen går runt. Rörelsesånger och danslekar för små och större

Laulukirja. Kuvitettu nimellä: Marjo Nygård-Niemistö (= Marjo Nygård).