Fröken Milla Lund och Fiken, hennes hund. En rimkrönika från nådens år 1916

Siluettikuvitus.